Fasadinventering

För att minimera underhållskostnaderna är det viktigt att hålla koll på när det är dags för exempelvis ommålning av en fasad. Vi erbjuder fasadinventering där vi hjälper dig att kartlägga skick, prioritera och planera insatser. Nyfiken? Fråga oss!

Fasader slits aldrig jämnt. De exponeras olika för väder, vind och annat slitage beroende på bland annat väderstreck.

Att genomföra en fasadinventering är ett sätt att kartlägga det exakta tillståndet på alla fasader på era hus. Därigenom får ni ett underlag för att planera och optimera det framtida underhållet, vilket sänker kostnaderna.