Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att kunna utföra tjänster åt dig, kontakta dig, administrativt vid fakturering samt använda i kontakt med t.ex. Skatteverket ifall vi ska kunna ansöka om ROT-avdrag.

 

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du kontaktar oss samlar vi in den information som du uppger till oss så att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende. När du blir kund hos Holmlunds Måleri AB samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

ROT-kund

Om du vill använda ROT-avdraget när vi utför tjänster åt dig skickar vi ut ett ROT-brev tillsammans med en ROT-klausul där vi samlar in fastighetsbeteckning, namn och personnummer.

Så samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som…

  • …du uppger själv när du blir kund hos oss.
  • …du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, e-post, sms.

 

Det här använder vi dina personuppgifter till

För att vi ska kunna behandla data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

  • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
  • Krav för att fullgöra en för Holmlunds Måleri AB rättslig förpliktelse.
  • Behandlingen ligger både i ditt och Holmlunds Måleri AB:s intresse.
  • Samtycke från dig för just den behandlingen

För att vi ska kunna utföra tjänster åt dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

 

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att kunna ge dig bättre hjälp. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster som utförts som grund för fakturor och ROT-ansökningar.

Laglig grund: Fullgörande av avtal

 

Kommunikation

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster som utförts som grund för fakturor och support angående tidigare utförda arbeten.

Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

 

Lagstadgade skyldigheter

VI behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

 

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Underleverantörer-Partners

Mottagna personuppgifter kan också lagras hos vår IT-leverantör och leverantör av nödvändiga arbetsprogram. Vi har avtal med samtliga underleverantörer-partners som lagrar personuppgifter för vår räkning. Dessa följer GDPR. Vi delar inte personuppgifter till tredjepart med undantag för när lagar och avtal så kräver

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till te x polisen