Fogfria golv

  • Epoxygolv med reklamdekaler

    The Local Store i Citykompaniet i Skellefteå ville ha ett nytt golv. Vi fick förtroendet och har lagt ett fogfritt golv av epoxy med metalliclook. Dessutom har vi lagt in företagets logotyp på några platser i golvet.

  • Harrsele kraftstation

    I kraftstationen i Harrsele låg det tidigare ett asfaltbaserat golv i dåligt skick. Ett alternativ till åtgärd hade varit att gräva bort det gamla ytskiktet och gjuta ett nytt i betong. Vi har istället utfört en specialbeläggning med Polyuretan, vilket sänkte kostnaden för golvåtgärden avsevärt jämfört med gjutning.

  • P-hus Brinken, Skellefteå

    I detta P-hus har vi lagt ett massagolv och dessutom målat väggar och tak.