Polyurea

Polyurea är en snabbhärdande ytbehandling som används för både tät- och slitageskikt. Materialet kan appliceras på yttertak, industrigolv, garagegolv, djurstallar, parkeringshus, pooler, lastflak till transportfordon, inom gruvindustrin, m.m.

Tack vare sina unika egenskaper har Polyurea en mycket lång åldersbeständighet, den tål mycket hög nötning, slag och extrem mekanisk belastning. Den har även steg- och trumljudsdämpande effekt och upplevs mjuk och behaglig att gå på.

Polyurea är vattentät och motståndskraftig mot kemikalier och korrosion, den har extremt god vidhäftning på befintliga material såsom stål, betong, trä och takpapp.

Utförandet sker genom sprutapplicering som medför att beläggningen blir fri från skarvar. Dessutom är materialet elastiskt upp till 400% vilket innebär att beläggningen tål höga rörelser i befintligt underlag utan att spricka.

Polyurea är generellt lösningsmedelfri och avger inga VOC:er (lättflyktiga organiska föreningar) och är därför också ett miljövänligt val. Produkten kan fås i ett flertal kulörer.

Historik om Polyurea:

Produkten är utvecklad i USA sedan 1980-talet. I Europa har användandet av Polyurea ökat markant sedan början av 2000-talet på grund av Polyureans egenskaper och ekonomiska användningsområden.

Teknopur 300 blästerficka 2

En blästerficka

Polyurea klarar miljöer som kräver ytor med hög slitagebeständighet

Teknopur 300 parkeringshus

P-hus/parkeringsgarage

Polyurea är mycket lämplig i parkeringsgarage där golvytorna utsätts för temperaturväxlingar, fukt och slitage av dubbdäck.

Teknopur 300 tak

Tak

Polyurea kan användas som tätskikt på tak. Extremt god vidhäftning på befintligt underlag så som takpapp och betong.