I detta P-hus har vi lagt ett massagolv och dessutom målat väggar och tak.

Några ord om projektet

P-hus Brinken i Skellefteå stadshus är Skellefteås största P-hus, beläget i ett centralt läge. P-huset används både av personal på kommunen, för kommunens tjänstebilar, och som parkering för allmänheten. Därför var ett av grundkraven att P-husets nya golv skulle läggas på ett sådant sätt att P-huset förblev så tillgängligt som möjligt. Därför gjordes de två våningarna i etapper.

Projektbeskrivning

Kund:Skellefteå Kommun
Plats:Skellefteå
Ytans area:11000 m2
Färdigställt År:2015