Några ord om projektet

I kraftstationen i Harrsele låg det tidigare ett asfaltbaserat golv i dåligt skick. Ett alternativ till åtgärd hade varit att gräva bort det gamla ytskiktet och gjuta ett nytt i betong. Vi har istället utfört en specialbeläggning med Polyuretan, vilket sänkte kostnaden för golvåtgärden avsevärt jämfört med gjutning.

Projektbeskrivning

Kund:Statkraft
Plats:Harrsele
Ytans area:163 kvm
Färdigställt År:2015